Osuszacze

Na czym to polega?

Sprężone powietrze zawiera znaczne ilości pary wodnej, która po skropleniu ujawnia się w instalacji sprężonego powietrza w postaci kondensatu (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kondensatu nie wolno odprowadzać bezpośrednio do gruntu czy instalacji kanalizacyjnej). Osuszanie sprężonego powietrza jest więc w rzeczywistości procesem polegającym na usunięciu określonej „części” pary wodnej zawartej w powietrzu.

Parametrem określającym maksymalną zawartość wody w postaci pary jest tzw. temperatura punktu rosy – czyli taka zawartość pary wodnej w powietrzu przy której pojawiają się pierwsze kropelki rosy. W procesie osuszania spotkamy się więc często z określeniem „obniżenie temperatury punktu rosy”- czyli zmniejszenie zawartości pary wodnej w sprężonym powietrzu do poziomu odpowiadającego określonej temperaturze punktu rosy.

 

Rodzaje osuszaczy

Osuszacze chłodnicze (ziębnicze) do sprężonego powietrza

Osuszacze chłodnicze  KSI Filtertechnik / Zander

Osuszacz ten swoją funkcją i zasadą działania przypomina lodówkę. Jest wyjątkowo przyjazny w eksploatacji – obniża temperaturę punktu rosy do + 3 st. C (w niektórych wersjach do + 7 st. C).

W znakomitej większości przypadku, gdy instalacja wykonana jest w całości w ogrzewanym zamkniętym obiekcie wystarcza zastosowanie tego typu osuszacza w komplecie z odpowiednio dobranym zespołem filtrów.

Osuszacze adsorpcyjne do sprężonego  powietrza

Osuszacze adsorpcyjne (także wysokociśnieniowe) KSI Filtertechnik / Zander

W przypadku zwiększonych wymagań np.: układy automatyki, wymagania technologiczne, (instalacje sprężonego powietrza) prowadzone na zewnątrz istnieje konieczność obniżenia temperatury punktu rosy do poziomu minus  40  st.  C lub innej. Wtedy istnieje konieczność zastosowania osuszaczy adsorpcyjnych. Osuszacz składa się z dwu naprzemiennie regenerowanych kolumn. Regeneracja w zależności od typu osuszacza realizowana jest za pomocą strumienia sprężonego powietrza, bądź zewnętrznego źródła ciepła, ewentualnie innej metody.

Oferujemy urządzenia różnej wielkości dostosowane do indywidualnych potrzeb o zakresie wydajności: od  5  do  360  m3/h

 

Usuwanie wody z instalacji  sprężonego powietrza – osuszacze membranowe

Osuszacze membranowe KSI Filtertechnik

Osuszacze membranowe obniżają temperaturę punktu rosy o określoną (nastawialną) wartość, nie wymagają dodatkowego zasilania, są przeznaczone dla odbiorników o mniejszym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze, bardzo dobrze sprawdzają się w technice malarskiej.

 

Usuwanie wody z instalacji sprężonego powietrza – osuszacze patronowe

Wysokiej jakości osuszacze adsorpcyjne przeznaczone są dla niewielkiego zapotrzebowania odbiorników, np.: elementy automatyki. Sposób działania: jest to specjalny filtr wyposażony w ładunek osuszający (kartridż wypełniony tzw. sitem molekularnym) – zastosowana technologia sprawia, iż osiągana temperatura punktu rosy wynosi minus 40 st. C.